Piwo Między Projektami #1
Pierwsze wydarzenie, podczas którego w luźnej atmosferze można porozmawiać o biznesie, prowadzonych projektach oraz wymienić się doświadczeniem z innymi uczestnikami oraz ze specjalnie zaproszonymi gośćmi – ekspertami w swoich dziedzinach.
13.07.2018, Nietota

CZYTAJ WIĘCEJ

3

Pierwsze spotkanie było dla nas bardzo ważnym projektem ponieważ udowodniło, że Wrocław potrzebuje trochę luźniejszego wydarzenia gdzie można merytorycznie porozmawiać na tematy biznesowe. Na spotkaniu wystąpili Łukasz Czajkowski – Head of Membership, Network and Community w ABSL, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych oraz Marcin Jagoda – Wrocław PMO Team Leader w Credit Suis. Sesja rozmów tematycznych przebiegła dość spontanicznie, ale jeśli chodzi już o same rozmowy, to toczyły się o wiele dłużej niż formalny przebieg wydarzenia. Uczestnicy zgodnie powiedzieli, że chcą kolejnych spotkań i zaproponowana forma krótkich prelekcji oraz rozmów tematycznych w mniejszych grupach daje wartość.

Zobacz pełną fotorelację!