22.05.2021, Wydarzenie online

Piwo Miedzy Projektami #11

Spotkanie, które miło ma trzy główne cele: 💎 zainspirować ciekawymi tematami biznesowymi 💎 stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń 💎 umożliwić poznanie ciekawych ludzi z podobnej branży. Czy się udało? Jasne, że się udało!