PMP#29 Kraków 15.09.2023 – Mateusz Trawiński

Temat: Kreatywne myślenie i komunikacja. Twórz innowacyjne rozwiązania, skutecznie przekazuj swoje potrzeby.

307,50 


2023/09/15 17:00 - 2023/09/15 23:59

Brak w magazynie

Kreatywność: Czy wiesz, że przeważająca większość dzieci do ósmego roku życia potrafi podać około 200 zastosowań zwykłego spinacza do papieru? Podobny wynik osiąga jedynie 2% najbardziej kreatywnych dorosłych!

Komunikacja: Czy wiesz, że każdy, nawet najprostszy komunikat, ma co najmniej trzy wymiary, które mogą prowadzić do nieporozumień? Niniejszy warsztat wykorzystuje wnioski płynące z tych dwóch przykładów: z czasem nasza zdolność do myślenia poza schematami zmniejsza się, a możliwości efektywnej komunikacji pisemnej lub werbalnej są obarczone dużym ryzykiem niezrozumienia.

Podczas warsztatu będziemy praktykowali obydwa elementy. W wymiarze kreatywnego myślania uczestnicy będą tworzyli zastosowania dla wybranych przedmiotów, starając się wyjść poza ustalone ramy ich powszechnego zastosowania. Element komunikacyjny polegać będzie na przedstawieniu oceny wygenerowanych pomysłów w czterech różnych formułach. W grupie warsztatowej omawiać będziemy efektywność każdego ze stylu komunikacji oraz jego wpływ na odbiorcę i jego motywacje do przyjęcia komunikatu oraz modyfikacji dalszego postępowania na podstawie przyjętej informacji.

Mateusz Trawiński – Bio eksperta pojawi się wkrótce!